Regulament
SantaCROSS 2023

1.Caracteristicile evenimentului SantaCROSS 2023:
      Evenimentul SantaCross va avea loc în Bacău, Parcul Gheraiesti în data de 17.12.2023 și reprezintă o competiție 100% outdoor, cu un caracter trail, care se desfășoară în zona Parcului Gherăiești și Lunca Bistriței. Traseele sunt marcate cu bandă și/sau vopsea, iar în zonele în care aceasta lipsește sau este deteriorată se intervine cu mijloace specifice de direcționare (bandă plastic, steguleț, indicator carton, direcționare cu voluntari.). Vom întâlni și porțiuni scurte neamenajate și neprotejate, drumuri publice și tehnice, pante cu înclinare mare și zone accidentate etc. Toate acestea necesită din partea participantului experiență și cunoștinte speciale cum ar fi:
                     • să aibă cel puțin o experiență generală despre trail ;
                • să aibă abilitatea să parcurgă în siguranță un traseu de trail ;
                • să aibă un bun simț al direcției în teren chiar și în condiții de vreme rea și vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că fiecare participant să fie capabil să folosească informațiile despre traseu pentru a ajunge în siguranță ;
               • să cunoască regulile de comportament în caz de pericol și urgență în zona deluroasă și de luncă ;
               • să dea dovadă de fair play și prietenie și să acționeze în consecință atunci când situația o cere ;
               • trebuie să știe și să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiției, mediul și condițiile în care se desfășoară aceasta ;
               • să știe și să țină cont de faptul că niciun premiu nu este mai presus de sănătatea și de viața lui sau a altor participanți și să acționeze în consecință atunci când simte sau observă un pericol.
2. SantaCROSS 2023 este un eveniment de alergare, contracronometru, individuală, care cuprinde următoarele probe individuale :
              1. CROS - distanța aproximativă 12 km
Traseul probei de cros se va desfășura în partea nordica a Municipilui Bacău în zona Parcului Gherăiești și în zona de luncă a râului Bistrița și va fi publicat pe site-ul competiției cu cel puțin 7 zile înainte de ziua desfășurării competiției.
Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive care includ condiții meteo, siguranță, restricții de circulație etc.
3.CATEGORII:
Evenimentul se adresează celor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10.12.2023 au domiciliul in Judetul Bacau și sunt apți medical pentru acest tip de efort. În acest sens, fiecare concurent va completa declarația de responsabilitate și va prezenta un act de identitate.
Categorii concurs Cros : feminin / masculin: 18 plus
Va fi luată în considerare vârsta împlinită la data evenimentului.
4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:
Pentru înscriere se va utiliza formularul afișat pe site-ul www.oleacadebiciclisti.ro.
Validarea înscrierii se face după confirmarea organizatorilor.
 Organizatorii își rezervă dreptul de a alege participanții precum și de a invalida înscrierile eronate.
Contribuția de participare
Participarea la evenimentul SantaCROSS este GRATUITĂ în limita a maxim 100 de participanți.
Organizatorii își rezervă dreptul să suplimenteze locurile de înscriere peste limita de 100.
Termenul limită de înscriere este 10.12.2023.
La fața locului se pot face înscrieri dacă organizatorul decide în acest sens.
În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv sau în cazul anulării competiției provocate de o situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, organizatorul nu are nici un fel de obligație față de participanți.
5.ECHIPAMENT:
Participarea la SantaCROSS 2023 presupune existența la momentul startului a următorului echipament recomandat:
 CROS: încălțăminte adecvată tip trail-running, borsetă sau rucsac, bidon pt. minim 0.5 litri lichide plin la start, echipament adecvat temperaturilor scăzute,folie supravețuire, telefon și numărul de concurs (ultimul va fi asigurat de organizatori).
În funcție de prognoza meteo, echipamentul recomandat se poate modifica (prin renunțare sau adăugare), iar acest lucru poate fi anunțat la locul de desfășurare al evenimentului.
6.NUMĂR DE CONCURS / ACREDITARE:
Numărul de concurs va fi primit la fața locului, după ce participantul va fi completat și semnat declarația de responsabilitate.
Numărul de concurs trebuie purtat vizibil pe toată durata cursei.
Numărul nu trebuie să fie tăiat sau modificat sub nicio formă. Nerespectarea acestui lucru atrage descalificarea.
Numărul de concurs ține loc și de acreditare. Acesta transmite fiecărui posesor anumite drepturi inclusiv cel de a beneficia de acces la punctul de hidratare final.
7. RIDICARE NUMĂR / ȘEDINȚA TEHNICĂ:
Ridicarea numărului de concurs va avea loc în dimineața evenimentului între orele 9:00 și 10:30.
Ședința tehnică va avea loc la fața locului, în ziua evenimentului, începând cu ora 10.30.
Înainte de start poate avea loc un briefing unde se vor transmite noutăți și modificări apărute.
Secretariatul evenimentului se va constitui în apropierea zonei start/sosire.
8.CRONOMETRAJ: se va face manual.
STARTUL:
CROS – 17 decembrie 2023, ora 11:00 din zona Parcului Gherăiești.
Zona de start se deschide cu 30 minute înaintea plecării în cursă și va fi deschisă timp de 5 minute după start. Cei care au pierdut startul și vor pleca în cursă în aceste 5 minute trebuie să anunțe oficialii de la start.
Participanții care vor lua startul după cele 5 minute nu vor fi luați în considerare în clasament.
9. PUNCTE DE CONTROL:
Pe traseu vor fi amplasate puncte de control obligatorii. Participanții care nu trec printr-un punct de control, indiferent de motiv, vor fi descalificați. Numărul de concurs al fiecărui competitor poate fi notat în ordinea sosirii la fiecare punct de control.
10. TIMPI LIMITĂ
  CURSA CROSS: timp limită – 1 oră și 45 min.
 Orice modificare a timpilor limită va fi anunțată înainte de plecarea în cursă.
Participanții care nu se încadrează în timpii limită vor preda numărul de concurs arbitrilor din punctul de start, fiind considerați ,,descalificați”. Retragerea din cursă va fi notată pe foaia de arbitraj. Numărul de concurs va fi returnat ulterior alergătorului, la sfârșitul evenimentului.
11.SOSIREA: Linia de sosire este comună cu cea de start.
12. OPRIREA / RETRAGEREA DIN CURSĂ:
 Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant dacă s-a accidentat după start iar starea nu-i mai permite să continue cursa sau în cazuri excepționale.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, este obligat să anunțe organizatorul la unul din următoarele locuri: start, punctele de control, sosire sau sunând la numărul care va fi anunțat la ședința tehnică și/sau notat pe numărul de concurs.
Neanunțarea retragerii din cursă duce la o operațiune de căutare și salvare pe cheltuiala participantului implicat.
Orice participant care se retrage din cursă va fi ajutat să aleagă cea mai bună variantă de retragere, dar este responsabil pentru: transportul propriu, ruta pe care o va folosi și acțiunile ulterioare momentului și locului retragerii. Excepție fac cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.
13. CONSERVAREA NATURII:
Evenimentul SantaCROSS 2023 se desfășoară în aria Parcului Gherăiești și în zona din proximitatea Luncii Bistriței. Este interzis și se penalizează abandonarea de resturi, ambalaje, echipament pe trasee și/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage după sine DESCALIFICAREA ȘI IMPOSIBILITATEA PARTICIPĂRII LA VIITOARELE EDIȚII.
14. SPECTATORI: Evenimentul SantaCROSS 2023 se organizează cu accesul liber al spectatorilor la eveniment.
15 ALTE REGULI:
 Traseul de concurs nu este închis altor participanți la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turiști, animale și alții). Acest fapt atrage asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat și/sau în care au fost implicați participanți la SantaCROSS 2023, survenit în timpul desfășurării acestuia din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.
Fiecare competitor are obligația să urmeze traseul oficial, să respecte indicațiile arbitrilor/voluntarilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.
Orice competitor trebuie să dea dovadă de fair-play și să permită unui concurent mai rapid să treacă în fața sa fară a-l obstrucționa, să acorde asistența unui competitor aflat în dificultate și care îi solicită aceasta.
Din diferite motive, porțiuni din traseu pot fi neamenajate și neprotejate de aceea există un risc de rănire și/sau deces din pericolele obișnuite pentru competițiile outdoor. Acestea includ și nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, cu alte vehicule, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de deshidratare, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, pământ, grindină, viituri, furtuni, fulgere, animale, incendii, efort fizic.
16. PENALIZĂRI:
Penalizare 5 minute: lipsa unui articol din echipamentul obligatoriu (penalizarea se aplică pentru fiecare obiect)
Penalizare 10 minute: primirea de asistență din exterior în afara punctelor de control.
Descalificare:
                • nerespectarea regulilor competiției
                • dopingul
                • scurtarea traseului
                • modificarea numărului de concurs
                • abandonarea de resturi, ambalaje, echipament pe trasee și/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător
                • lipsa de fair-play față de participanți, oficiali, public etc.
17. CONTESTAȚII:
Orice participant poate face contestație împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiției sau împotriva deciziei oficialilor.
Contestația scrisă se va depune la secretariatul evenimentului în maxim 10 minute de la anunțarea rezultatelor provizorii. Rezolvarea contestațiilor se va face până la festivitatea de premiere.
18. PREMIEREA:
Toți concurenții care trec linia de sosire vor intra în posesia medaliei FINISHER SantaCROSS 2023 .
Se vor acorda urmatoarele categorii de premii
OPEN Feminin – locul 1, 2 și 3;
OPEN Masculin – locul 1, 2 și 3;
PREMIUL Special pentru originalitate – locul 1,2 și 3;
TROFEUL Renul de lemn – feminin și masculin.
Prin înscriere și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile prezentului regulament, își asumă riscurile care decurg din participarea la SantaCROSS 2023, și este responsabil pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se află, echipament.
19. CONDITII ADMINISTRATIVE
Organizatori :
Asociația “ CLUBUL DE CICLISM – Oleacă de Bicicliști Bacău”
Nr. Înregistrare 29 / A/ 2019
Cod Fiscal 41328359
Adresa : Str. Logofăt Tautu, Nr. 12/A/5, Bacău
www.oleacadebiciclisti.ro, odbbacau@gmail.com
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul: https://www.oleacadebiciclisti.ro
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale.
Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislatiei in vigoare.

In curand

Follow us online to find out when we launch.

 © Copyright 2022   oleacadebiciclisti

AI Website Generator